ZELENÁ VODA

Zelená voda je jazero, ktoré vzniklo ťažbou štrku pred viac ako 30 rokmi. Vodná plocha s rozlohou 80 ha je využívaná nielen na kúpanie, ale i člnkovanie a iné vodné športy. 

Vedľa hotela sú športovíská, kde si môžete zahrať tenis (otvorené i kryté kurty), plážový volejbal na piesku a tiež požičať paddleboardy.