HRAD TEMATÍN

11 km

Hrad Tematín, resp. ruiny, ktoré z neho zostali, sa dodnes majestátne vypínajú nad údolím stredného toku rieky Váh. Od 13. storočia bol tento hrad, ležiaci na jednom z vrchov pohoria Považský Inovec, centrom panstva zahŕňajúceho niekoľko dedín ležiacich na ľavom brehu Váhu.

Viac info na adrese www.tematin.eu.